Portfolio
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio hand cut collage on paper
2018
hand cut collage on paper
8.5" x 11"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"
ALEXANDRA MARYSE WRIGHT Portfolio mixed media, hand cut collage
2018
mixed media, hand cut collage
8" x 10"